top of page

»OH, COME ON, MODEL«

Updated: May 3, 2023

Dvorana, polna strokovnjakov, laikov in zanesenjakov na področju družbenih omrežjih in »slovenski kralj Instagrama« sta si zrla iz oči v oči. Obetalo se je zanimivo srečanje dveh svetov.


Nekdanjemu slovenskemu predsedniku ne gre oporekati veščin pri upravljanju družbenih medijev za potrebe »lastne politične propagande«, »sporočanje lastnih političnih mnenj« in »uresničevanja osebnih interesov« kot se je sam izrazil. Politika je umetnost komuniciranja in družbeni mediji so

eden od vzvodov za njihovo realizacijo. Legitimo.


A bolj kot spretno upravljanje družbenih medijev je nekdanji predsednik države na srečanju dveh svetov odprl vprašanje o tem, kaj je oziroma ni primerno vedenje političnih oseb. »Oh, come on, model« in »moje punce« in »Špelca« ter podobni dovtipi so na omenjenem srečanju zabavali publiko. Prijetno, sproščeno, simpatično. Vendar, ali je bil to izraz zabavne osebnosti ali sramotenje ene od najvišjih državnih funkcijo? Je oponašanje živalskih glasov v radijskem programu druge najpomembnejše politične funkcije v državi sproščenost in odprtost posameznice ali nedostojno in funkciji neprimerno vedenje?


V seriji študij, opravljenih v Združenih državah Amerike in na Danskem so raziskovalci ugotovili, da pri ljudeh z višjo stopnjo narcisoidnosti – torej lastnosti, ki v sebi združuje sebičnost, potrebo po občudovanju, občutek po upravičenosti do nečesa – obstaja večja verjetnost aktivnega udejstvovanja v politiki.


Po mnenju raziskovalcev je višja stopnja narcisoidnosti povezana z vedenjskimi oblikami, ki bi lahko škodovale demokraciji – na primer s preusmerjanjem osredotočenosti posameznika iz pristojnosti in obveznosti državniške funkcije, ki jo zaseda, na lastni interes in zadovoljevanje osebnih koristi v okviru te funkcije. Nadalje ugotavljajo, da se posamezniki, ki imajo visoko mnenje o sebi in menijo, da so boljši od drugih, v večji meri ukvarjajo s politiko kot tisti, ki imajo visok občutek samozadostnosti. Je slišati poznano? »Oh, come on, model«!


Comments


O meni

Organizacijam pomagam pri upravljanju zahtevnih in zapletenih komunikacijskih vprašanj.

bottom of page