top of page

Storitve

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

UPRAVLJANJE KORPORATIVNIH BLAGOVNIH ZNAMK

UPRAVLJANJE SPREMEMB

KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

Več kot polovica strategij ostane mrtva črka na papirju. Uglaševanje dolgoročnih ciljev z vsakodnevnim življenjem organizacije je svojevrstna umetnost.

S sistematičnim in načrtnim upravljanjem deležniškega okolja, sporočil, komunikacijskih aktivnosti, kanalov in govorcev organizacije podpiram na poti do udejanjanja njihovih strateških ciljev, poslanstva in vizije.

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

Kdo smo? Kdo nismo? Edinstvena korporativna blagovna znamka dela organizacije zanimanja in zaupanja vredne. Je ključ, ki odpira vrata do srca, razuma in dejanj ključnih deležnikov.

Z lastnim metodološkim pristopom organizacijam pomagam pri razvoju edinstvene korporativne blagovne znamke in znamke delodajalca. Pri njihovem upravljanju jih podpiram s strateškim svetovanjem in komunikacijskim delovanjem na izvedbeni ravni.

​UPRAVLJANJE KORPORATIVNIH BLAGOVNIH ZNAMK

Kdo si želi sprememb? Čimbolj je svet okoli nas negotov in nepredvidljiv, tem bolj se zatekamo v cono znanega in udobnega.

S sistematično komunikacijsko podporo projektov sprememb udeleženim v procesu pomagam razumeti kaj se spreminja, zakaj, kako ter kakšna je vloga posameznika v njem. Organizacijam in posameznikom omogočam razumeti, sprejeti in izvesti spremembo – korak po korak.

​UPRAVLJANJE SPREMEMB

Moč in uspeh organizacije izvirata iz njenih temeljev – zaposlenih.

Z izvajanjem kvantitativnih in kvalitativnih raziskav organizacijam pomagam spoznati in razumeti notranje okolje. Na temeljih dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja razvijam in izvajam strateške programe notranjega komuniciranja, ki organizacijam pomagajo zgraditi, krepiti in ohranjati trden odnos z zaposlenimi.

​KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI

 • Več kot polovica strategij ostane mrtva črka na papirju. Uglaševanje dolgoročnih ciljev z vsakodnevnim življenjem organizacije je svojevrstna umetnost.

  S sistematičnim in načrtnim upravljanjem deležniškega okolja, sporočil, komunikacijskih aktivnosti, kanalov in govorcev organizacije podpiram na poti do udejanjanja njihovih strateških ciljev, poslanstva in vizije.

 • Kdo smo? Kdo nismo? Edinstvena korporativna blagovna znamka dela organizacije zanimanja in zaupanja vredne. Je ključ, ki odpira vrata do srca, razuma in dejanj ključnih deležnikov.

  Z lastnim metodološkim pristopom organizacijam pomagam pri razvoju edinstvene korporativne blagovne znamke in znamke delodajalca. Pri njihovem upravljanju jih podpiram s strateškim svetovanjem in komunikacijskim delovanjem na izvedbeni ravni.

 • Kdo si želi sprememb? Čimbolj je svet okoli nas negotov in nepredvidljiv, tem bolj se zatekamo v cono znanega in udobnega.

  S sistematično komunikacijsko podporo projektov sprememb udeleženim v procesu pomagam razumeti kaj se spreminja, zakaj, kako ter kakšna je vloga posameznika v njem. Organizacijam in posameznikom omogočam razumeti, sprejeti in izvesti spremembo – korak po korak.

 • Moč in uspeh organizacije izvirata iz njenih temeljev – zaposlenih.

  Z izvajanjem kvantitativnih in kvalitativnih raziskav organizacijam pomagam spoznati in razumeti notranje okolje. Na temeljih dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja razvijam in izvajam strateške programe notranjega komuniciranja, ki organizacijam pomagajo zgraditi, krepiti in ohranjati trden odnos z zaposlenimi.

Strokovni pogled na  aktualne

komunikacijske primere iz prakse.

Raziskujte Poglede.

bottom of page